π€ππ”ππ’πˆπ” πŠπŽππŠπ”π‘π’π” ππ”ππ‹πˆπŠπ” πŒπ”ππˆπ‚πˆππ€π‹ π’π”ππŒπ„π“π„ ππ‘πŽππŽπ’π“π€ 𝐁𝐀 πŠπŽππ’π“π‘π”π’π€π”π ππƒπˆπŒ

Hahu loke:
Hahu taka


Liquica, 30 Abril, 2024

Ho anΓΊnsiu ida ne’e Autoridade Municipio LiquiçÑ bazeia ba artigo 28 husi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubru konvida empreza lokal pre-kulifikadu sira ne’ebΓ© sede iha Municipio LiquiçÑ atu hatama ita nia proposta hodi halo konstrusaun Obra pΓΊblika.

ANUNSIUNΒ  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β 03/AML/SMA-PDIM/IV/2024Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β Data: 30 Abril 2024

AUTORIDADE MUNICIPO LIQUIÇÁ  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  DIRESAUNΒ  Β  Β : SERVIΓ‡O MUNICIPALΒ  APROVIZIONAMENTO

Informasaun klaru bele download iha anexu PDF iha okos ou bele mai hare direta iha quadro avizu Administrasaun Munisipio Liquica


Anexu dokumentus

© 2024 Administrasaun Munisípiu LiquiçÑ